PEOPLE

 • YOTA SUZUKI DIRECTOR

 • NAOHIRO YAKO DIRECTOR

 • TAIYO YAMAMOTO DIRECTOR

 • NOBORU ETO DIRECTOR

 • NAOTO YOKOYAMA DIRECTOR

 • LEMON SHIMADA DIRECTOR

 • KEIICHI NAKAMURA PRODUCER

 • YUGO CHIBA PRODUCER

 • TAKAHIRO SHIRASUNA DESIGNER

 • YOSHIYUKI ODAJIMA DESIGNER

 • YUTA ABE DESIGNER

 • SHUNYA HAGIWARA WEB DIRECTOR

 • HIROSHI MIYATA WEB DIRECTOR

 • YOSHIKI INOMATA INTERACTIVE PLANNER

 • KAZUKI KAZAMA ENGINEER

 • NANA KINOSHITA PRODUCTION MANAGER

MENU